utorok 1. januára 2008

Cholerická akce

Viktor Lošťák:
CHOLERICKÁ AKCE I,II
© 1990,1991 K-Soft PO BOX 35,
690 02 Břeclav

Motto: Kravské zvonce znějí tence. Shopenhauer

Jistě i vás už opustilo opojení šílenými akčními hrami, ať již proto, že jste v zápalu boje s kosmickými invazními vojsky zlámali joystick, popřípadě zlikvidovali klávesnici vašeho ubohého počítače, nebo proto, že vás najednou omrzelo s vyplazeným jazykem zaměřovat palbu na desetitisící obludu, jež se vynořila z útrob programu a drze rejdí po obrazovce monitoru. Ano, vidím to na vašem vzdutém obličeji, takové hry vás už výsloveně nudí. A buďte rádi, neb jsou známy případy, kdy zběsilí odstřelovači příšer v herním delíriu pokreslili čočky svých brýlí zaměřovacími kříži, načež vtrhli do ulic a s idiotskými grimasami vykřikovali „bác, prásk!“, až je odvezli. Tak takhle byste určitě dopadnout nechtěli a proto i vy potřebujete hry, jež budou tříbit váš vysoký intelekt, schopnost správného úsudku a kombinační myšlení, zkrátka adventure games, tedy textové, komunikační hry.

Pro trouby, kteří neví, jak takové hry vypadají, krátké vysvětlení: skvěle, zvláště ty moje. Abych to trochu rozvedl – v textové hře hráč komunikuje s programem pomocí příkazů, zadávaných prostřednictvím klávesnice, čímž mu nařizuje splnit různé otřesné úkoly, kupříkladu manipulovat s předměty, přecházet z místnosti do místnosti a jiné nesmysly, zprávy o herní situaci dostává hráč v podobě textu v přirozeném jazyce, někdy doplněného i obrázky.

Mnozí majitelé počítačů Atari mají takové hry na svých kazetách – pohříchu však většinou v anglickém jazyce, což (nejsme-li zrovna zaníceným ligvistou) nám jejich hraní značně komplikuje. Občas se sice objevila nějaká česká zpotvořenina, avšak většinou šlo o dosti retardovanou basicovskou naklapaninu.

Teď však máte možnost zahrát si opravdu plnokrevnou konverzačku v češtině a poměřit sílu svých dvou neuronů s makabarozně obtížnými úkoly, jež pro vás připravil jeden z nejlepších programátorů, abych se o sobě tak nelítostně vyjádřil. Nejen to – dozvíte se také mnoho o zákulisních intrikách, provázející činnost (či spíše zločinnost) jednoho nejmenovaného Atari klubu, jakož i různá skandální odhalení o osobách, zdařile se doposud schovávající za svými na pohled bezúhonnými maskami (ťřeba jste to právě vy). A když nic jiného, alespoň si s chutí zanadáváte na adresu toho magora, který vymyslel takovou věčně se hroutící ptákovinu.

Už jste celí říční a ptáte se, které hry vám umožní tak kvalitní zábavu? Pak vězte, že se jedná oo hry z cyklu Cholerická akce. V první z nich,

MULTI PASCAL 2.7
aneb
Pomsta šíleného ataristy

se hned na počátku dostanene do značně tristní situace – váš z pracně našetřených penízků, těch šustivých miláčků, zakoupený počítač padl za oběť bitce, jež se strhla v oderském Atari klubu. Byl byste sice ochoten, jako pravý velkomyslný gentleman, pokud by se vám pachatelé omluvili, na takovou maličkost zapomenout, ale jejich výsměch a očividné potěšení nad neštěstím vás zatvrdily. Takovou potupu lze smýt pouze krví. Perfidním ataristům jste přísahal pomstu. A tak začíná hra – je jen na vás, zda nad zločinnými výtržníky zvítězíte silou svého břitkého intelektu či zda odejdete poraženi.

Now is the time for ftib #1:
„Dobrý den, máte mléko?“
„Ne.“
„To nevadí, já jsem tu stejně na kole.“

Tak to byl konec vtipu. Jestli vás z něj bolí hlava, nacpěte si do ní pár alnagonů, neb vás čekají další.

A nyní, když jsme se pobavili, zpět ke hře. Nahrává se běžným způsobem, tedy vcelku libovolným z Turbo loaderů a není nijak chráněná proti kopírování. I když je zajištěna před krvavými pařáty ke všemu odhodlaných hackerů, může se stát že některý z nich se v ní bude vrtat a pak rozšíří poškozenou verzi, fuj. Proto vězte, že originální program začíná zprávou o firmě K-Soft jako jediném legálním distributoru. A pokud vás to nepřesvědčí, můžete si udělat kontrolní sumu celého souboru – má vyjít číslo 234 ($EA).

Program jsme po menších peripetiích (error terror) zdárně nahráli do počítače. Nyní odklepávváme hlavičku mezerníkem (občasné zmatení obrazu se neděsíme – to je ta antihacker ochrana), až se před námi objeví bledě modrá obrazovka s úvodním textem. Ten pečlivě přeluštíme a můžeme hrát.

V úvodní hlavičce je sice krátce nastíněn obsah slovníku, neuškodí však, když se k němu vrátíme poněkud podrobněji.

Příkazy se zadávají jako jedno- či dvouslovné. Můžeme sice vepsat slov více, program však bude brát zřetel jen na první dvě. pokud uděláme chybu, vrátíme se klávesou delete (No Shift, No Control) o znak zpět, popřípadě klávesou > smažeme celý příkazový řádek. Hotový příkaz odešleme klávesou Return (to pro ty z ústavů).

A už jsme zase u slovníku: jedním z často pouívaných slov je „situace“. Tím získáme nový popis místnosti, což potřebujeme tehdy, když nám ten starý zmizí díky pojašenému rolování obrazovky nebo když v místnosti dojde k nějaké změně. Povel „inventář“ nám podá informaci o předmětech, které s sebou vláčíme. Slovem „ber“, někdy doplněného vem předmětu, sebereme zvolený objekt (nebo taky, ale to už poznáme). Pomocí „prozkoumej“ zjistíme, oč jde a když jsme se seznali, že jde o zcela nepotřebnou věc příkazem „polož "se jí zase zbavíme. Z místnosti do místnosti se pohybujeme nejen pomocí slov "sever“, „jih“, „východ“, „západ“, ale i „šplhej“, „nahoru“ a dolů". Zavřené věci otevřeme, což je překvapující slovem „otevři“. Tím jsme základní povely téměř vyčerpali a s touto výbavou již lze hru úspěšně absolvovat. Zde uvedené tvary však nejsou zavazující, lze užít i běžných synonym, třeba „seber“, „testuj“ či „zahoď“. Takže vzhůru , pomstěmwe počítač a až nás to otráví, použijeme povel konec.

Jesliže jsme hru uspěšně ukončili, dozvíme se na jejím konci heslo, pomocí něhož lze odstartovat Cholerickou akci II, program

MIKROSOFT META BASIC
čili
Ataristův protiútok

v němž se budeme potýkat s problémy několikanásobně obtížnějšími, než tomu bylo v prvním díle.

I když jsme svůj počítač zdárně pomstili, přesto se nám nepovedlo vytrhnout kořen oderského zla, vyhladit to mrzké plémě. Nějakou dobu byl sice pokoj nicméně změna je o to šokující – pomstou neurvalých mašinistů tentokrát nejsi ohrožen jen ty, ale celá ataristická obec. Nebezpečí je skutečně velice vážné, ale ty se mu postavíš čelem a pustíš se neohroženě světlou stezkou přímých akcí přímo do jámy lvové, abys překazil maniakální úklady zavrženíhodných spiklenců jednou provždy.

Jesliže první z her můžeme bez problémů kopírovat jak najatí, zde je situace diametrálně odlišná. Vůbec to nejde. První část programu je totiž rozšiřována ve zcela nekopírovatelném formátu, který je firemní specialitou K-Softu a z tohoto důvodu o něm nemohu uvést nic bližšího, neboť by mne Jiří Král umlátil rezavou kolejnicí a ještě by se při tom ďábelsky chechtal. Předpokládejme však, že jsme program nahráli. Znovu přelouskáme úvodní story a můžeme se vrhnout do víru událostí. Základní příkazy jsou stejné jako v prvním díle Cholerické akce, přibyly slova „stop“ a „start“, jimiž lze zastavit plynoucí nápis (to když nás irituje přespříliš) a znovu jej spustit. Nové jsou i velice užitečné povely „ram save“, „ram load“, „save“ a „load“, jimiž uložíme stav hry do paměti nebo na pásek, odkud jej lze znovu vyvolat.

Tyto naposledy uvedené příkazy dopuručuji používat co nejčastěji – po čase, až vás protivníci už po padesáté zlikvidují, mi dáte za pravdu. Zatímco pomstu šíleného ataristy lze dohrát za odpoledne, dá se předpokládat, že s Protiútokem se budete mořit alespoň čtrnáct dní, takže budete vděčni za možnost pokračovat další den tam, kde jste včera skončili.

V Pomstě se hráč potýká s několika kverulanty, vzteklým psem a všudypřítomnou byrokracií, tyto problémy jsou však pouze slabým odvarem překážek, nástrah, lstí a pastí, jež jsou na nebohého hráče připraveny v Ataristově protiútoku. Hra je rozdělwena do tří přibližně stejných částí, po absolvování každé z nich váš potěší ohromná gratulace. A ten génius, který po hodinách, či spíše týdnech strávených u počítače a heroických výkonech svého brilantního intelektu hru zdárně završí nebude odměněn pouze hřejivým pocitem triumfu rozumu nad blbostí chlapíků z K-Softu, ale cenou materiálnější, hodnotnou a vravdě královskou.

Kdo do 15.února 1991 zašle na adresu firmy a autora heslo (vepsané na soutěžním kuponu, který obdržíte spolu s programem na originální kazetě), jež se dozví na konci hry, bude zařazen do slosování. Toto slosování se uskuteční na velkém setkání ataristů v únoru 1991 v Břeclavi za účasti náležitě zkorumpovaného právníka. Přitomným vítězům budou ceny ihned předány, ostatním zaslány poštou. Každy úspěšný řešitel obdrží výsledkovou listinu.

Firma K-Soft věnovala pro vylosované vítěze mimo jiné tři tiskárny, připojitelné k Atari spolu s obslužnými programy, hrábě, soft- i hardwarové profukty K-Softu a několik dalších drobných cen. Autor udělí cenu jednu, která však bude pro obdarovaného dozajista příšerným překvapením. Všichni úspěšní řešitelé mají šanci být zvěčněni (resp. zhanobeni) ve třetím díle Cholerické akce. Na setkání bude také zveřejněn (pro ty, kteří úspěšni nebyli) kompletní návod, kterak hru dohrát, takže bude možnost se přesvědčit, že to vůbec nejde a že to byl jen veliký podvod.

A to už jsme již u nového, zatím jen připravovaného dílu cholerické akce, jehož distribuce bude na setkání v únoru zahájena (jestli to stihnu). Kam nás tentokrát zavede? Opustíme téma konfliktů s oderskými vykuky (v druhém díle jim dáme co proto na dlouhou dobu) a vrhneme se přímo do radostmé reality nejbližší budoucnosti:

Je listopad 1991. Kromě mrazu a vánic zuří i inflace, devalvace svrab a neštovice. Náš hrdina upadl do nouze a beznaděje. Zastavuje postupně své svršky a součásti bytového zařízení, je živ z polévek pro chudé a marně se snaží za batoh stokorun koupit na černém trhu jednu marku. Pořád ještě doufá, že se vše časem zlepší. Je však čím dál tím hůře. A do toho vrhne do městyse zpráva o chystaných grandiózních oslavách druhého výročí sametového puče. To už našeho hrdinu doopravdy dožere a začne s přípravami děsivého masakru…

Tím tento manuál končí. Kdo jej dočetl až sem a nyní zuří, že už tu žádný vtip, i když jsem to slíbil, není, ať přijede v únoru do Břeclavi. Mezitím si snad na nějaký vzpomenu.

Brno,23.10.MXM

[Holyna]

54 komentárov:

Anonymný povedal(a)...

No tak to je fakt bezva, jeden to opisuje skoro tyden z obrazovky 8 bit Atari a druhy prijde, udela copy and paste a je hotovo, no alespon, ze napsal puvod zdroje.

Andrej povedal(a)...

Vazeny anonym!
Velmi si vazim Holynov pocin historika (a nadsenca). Kedze v povodnom texte uviedol autora diela, zjavne mu islo len o zachovanie jedinecneho textu napisaneho pred 18+ rokmi.
Skusal som hladat nejake dalsie diela bezpochyby genialneho programatora Viktora Lostaka, nic som vsak nenasiel (ok, nasiel som nejaku stranku ale neviem ci je to _ten_ Viktor).
Kedze mam zle skusenosti s trvalostou internetovych zdrojov, snazim sa aspon touto formou niektore texty zachovat pre dalsie generacie.
Dufam ze Vam taketo vysvetlenie aspon trosku objasnilo dovody pre "copy and paste a je hotovo".

Anonymný povedal(a)...

Ahoj Andreji,

tak Viktor Lošťák má stránky tady:
http://howadoor.wz.cz/
jak se zdá tak na svou minulost na Atari pěkně sere. A ten anonym jsem byl já...

Andrej povedal(a)...

Ahoj Holyna,
som rad ze si sa podpisal. Dufam ze Ti nevadi ze som tento nezabudnutelny text zarchivoval.

Povodne som si myslel ze si to nejako konvertoval z Ataricka, ale teraz si spominam ze kedysi pred 18 (!) rokmi som sa v Protiutoku _trochu_ rypal a pamatam si ze Viktor tam zakomponoval nejake sialene dekompresie a parkrat to prebehne aj cez reset, takze opisat to bolo asi rychlejsie.

Howadoor som cez tu stranku o pakistanskej vyprave nakoniec nasiel, su tam pomerne srandovne texty a vyzera to ze Viktor ju obcas updatuje.

To ze Viktor "na svou minulost na Atari pěkně sere" ma velmi neprekvapuje, parkrat som ho totiz na roznych Atari stretnutiach videl a celkom mi to k nemu sedi...

Anonymný povedal(a)...

No já se podepsal, protože jsem přišel na to jak. V podstatě mě šlo o to, že vlastně ani u mne není košer mít tenhle text co napsal Viktor pro Atari.

Nicméně dnešní technologie dovolují dostat ty texty ven z těch Atari exáčů, ale zatím se mi nepovedlo sehnat zkonvertovanou verzi...

Pokud tě zajímají nostalgické vzpomínky, nebo pokud jsi hrál na Atari textovky tak se občas jukni sem http://atari.panprase.cz

Andrej povedal(a)...

http://atari.panprase.cz obcas sledujem, aj ked ma ten natvrdo uzky design na mojom monitore privadza do lahkeho sialenstva. Vacsinou ale citam http://www.panprase.cz, su tam pomerne srandovne texty.
Btw: tie navody k textovkam dolujes cez zdrojaky alebo ich skutocne prechadzas?

Anonymný povedal(a)...

No tak Vesmirnou Odyseu sem skutečně prošel, tedy, částečně něco jsem si musel vylistovat, ono jsem těch návodů ani moc nenapsal. Hodně jich udělal Petr Svoboda.

Co se týče designu Atari.panprase.cz, můžeš mi poslat bližší specifikaci problému? Tzn. screenshot, typ prohlížeče a rozlišení? Zkusím s tím něco udělat, testoval jsem to v MSIE 7 a FF 2 a tam je vše ok.

Ju a ještě mail : holyna@panprase.cz

Andrej povedal(a)...

Vsetko je v pohode vykreslene.
Problem je len v tom ze na sirokom (1600pix) screene je 50% plochy nevyuzitej...
Browser je Firefox 2.0.0.12
ale kedze tam nie je problem s css/html ale s designom
tak to asi nehra velku rolu.

Anonymný povedal(a)...

No vlastně máš pravdu, ono je to i na mém 1600px screenu dlouhá nudle, možná, že bych mohl z fixních délek udělat procentuální, já jsem si myslil, že to zlobí se zobrazováním.

Anonymný povedal(a)...

Ha! Co to tady je?

Viktor

Andrej povedal(a)...

Ha!
Co by to bolo?
Zufaly pokus o zachranu genialneho textu!
Este nieco obcas programujete alebo je to uz minulost?

Anonymný povedal(a)...

My? Vidíš mě dvakrát nebo mi vykáš?

Bohužel mne programování živí, takže pořád něco. Hry ale ne. Párkrát jsem se pokoušel o něco dalšího, ale nikdy se to nedostalo přes fázi prototypu. Buď mne to omrzelo nebo byl koncept sice zajímavý, ale příliš náročný a nepodařilo se všechno dořešit.

Andrej povedal(a)...

Asi 2x sme sa stretli ale nikdy sme sa nerozpravali, takze som vykal.

Kazdopadne ma tesi ze sa programovaniu venuje niekto kto v tom bol pred par rokmi dokazatelne velmi dobry.

A preco bohuzial? Je to sice horsie ako nerobit nic a mat peniaze, ale zase je to lepsie ako mnozstvo inych profesii. A co si clovek sprasi, to si moze zase opravit.

Anonymný povedal(a)...

Jistě, všechno má své výhody a nevýhody, nicméně po většinu času nejsem ze své práce nijak zvlášť nadšený. Ty jsi v Afghánistánu? Jak ses tam dostal?

Andrej povedal(a)...

To nadsenie z prace je vseobecne kolisave aj u mna, niecim ale hypo splacat treba a preco nerobit nieco co clovek vie, ze?

Europe : Afghanistan sa mi zdalo celkom ftipne, hlavne ked clovek trosku sleduje momentalnu slovensku politiku...

Anonymný povedal(a)...

Á, takhle, a já na to nalítl. Myslel jsem, že tam pobíháš s kvérem a zajímalo mne na které straně.

Andrej povedal(a)...

Radsej na strane peacemakers, aj ked zase opiummakers asi lepsie platia...

Anonymný povedal(a)...

No, Viktore, také jsem si myslel, že Andrej bydlí v Afganistánu.

No, pak mě to přišlo jako úplná kravina, jinak doufám, že ti nevadí tenhle text, který jsem před pár lety naklepal do PC, přesně podle tvého?

Teďko se mi snad povede převést onen program do emulátoru Atari...

Anonymný povedal(a)...

Kde jsme se viděli?

Anonymný povedal(a)...

Určitě mi to nijak nevadí, všecko co jsem kdy udělal je zcela public domain, copylefta a vůbec si s tím může dělat kdo chce co chce. Tys to opisoval ze skutečného Atari, ne z emulátoru? Máš tam "brýlý", má být "brýlí".

Andrej povedal(a)...

Zmenil som si krajinu, dufam ze Vas to prilis nepoplietlo. Uz som Europe: Slovakia.

Zmenil som "brýlý" na "brýlí", este si to musi zmenit Holyna na svojom webe.

@holyna: mne Pomsta bezi v Atari emulatore, Tebe nie?

@viktor: naposledy sme sa videli na nejakom Atari zraze v Breclavi, bol som tam s kamaratom Martinom R. ktory vtedy robil velky business s cartridgami (tusim 2kB az 128kB cart s roznymi turbami, dosom, nejakym kopirakom a tak, vsetko v krasnej priehladnej plexi krabici, profesionalna pracicka - Martin je velky detailista).
Este si spominam na mr. Krala - majitela K-Softu so svojimi kufriskami plnymi kaziet a Neu-cartov na predaj, a potom uz na nic. Predsa len, bolo to pred nejakymi 16 (?) rokmi.

Anonymný povedal(a)...

Tenkrát v Břeclavi jsem se slavně opil, ležel jsem pak na záchodcích pod umyvadlem, ataristi chodili kolem, kroutili hlavou a občas do mě kopli. Vydařená akce. S Králem jsem se pak už neviděl, on byl víc do obchodu než do počítačů. Taky nejspíš zbohatl. Ještě jsme spolu velmi krátce plánovali Pomstu III, ale nic kromě úvodu z toho nebylo. Jemu se nelíbil můj příběh (atentát na Klause - blbost, uznávám) a mně zase to, že jde už o podruhé nastavovanou kaši. Uvažovali jsme o grafice, jenže jsme nenašli žádnou schůdnou cestu jak ji do Atari dostat a stejně nikdo z nás neuměl kreslit. // Atari mám ještě doma, asi před dvěma lety jsem ho zapnul - a pak zas vypnul. Co už s tím.

Anonymný povedal(a)...

Andrej: No pomsta mne běží, ale tenhle text byl samostatně, hrála hudba a pohyboval se pomocí joysticku, jmenovalo se to Čekejte!

Viktor: No když mluvíš o opilosti, tak mne se povedlo něco podobného v Brně na Resetkání, tehdy jsem se také řádně opil po rumu cos do nás zběsile lil... tuším, žes tam byl s nějakou kamarádkou...

Ano přepisoval jsem to slovo od slova ze zaplého Atari, tenhle text prostě do emulátoru převeden není.

Hele Viktore, když jsi tak sdílný, mohl bys prosím prozradit jednu maličkost? Jedná se mi o to v čem jsi hru napsal a jestlis měl ten slavný AGCS, který pak sháněli Ataristé jak najatí po Annoncích a všude. Já si myslím, že spousta věcí byla výmyslem.

Apropó, Cholerická akce III, je ještě demo, ne? Jmenovalo se to Inverní matice aneb ve jménu Impéria...

Tady je ke stažení. Ano dělám si reklamu :-)

Anonymný povedal(a)...

Jinak je velice zajímavé, jak se poslední dobou lidé vrací zpět do minulosti.

Anonymný povedal(a)...

Viktore, ještě jedna věc, píšeš že máš Atari doma, nechceš pomoci rozšířit archiv českého softu? Tedy pokud máš ješte kazety, či diskety. Fandal se snaží zachránit co se dá...

viz. atari.fandal.cz

Andrej povedal(a)...

Viktor, v Breclavi som Ta na zachodoch nevidel, takze tie kopance boli od inych...

Holyna, na Čekejte! si velmi matne spominam.

Viktor, AGCS by zaujimalo aj mna.

Pamatam sa ze som zopar dni stravil nad debuggerom v ktorom sa dekompresovala (?) do RAMky prekrytej ROMkou a tusim dvakrat aj resetovala (dost neprijemne) Pomsta. Krasne casy!.

> Jinak je velice zajímavé
> jak se poslední dobou lidé vrací
> zpět do minulosti.
oni sa do minulosti vracaju stale niekedy s vtipnymi (vid moda) ale vacsinou s nebezpecnymi (vid politika, nabozenstva, medicina) vysledkami.
V 80-tych rokoch sa akosi nebolo do akej pocitacovej minulosti vracat, tu sme si museli najskor vytvorit.

Anonymný povedal(a)...

Resetkání: Matně si vzpomínám, že jsem se kdysi něčeho takového krátce zúčastnil, asi se tam i jakási dívka vyskytla... Bohužel detaily si nepamatuju. Vlastně ano, koupil jsem si tam tričko Intel Outside. AGCS: Přirozeně, všecko to jsou výmysly. Celé to bylo vždycky napsané v assembleru, snad se jmenoval ATMAS. Pěkný soft, na to, jak byl malinký toho uměl překvapivě hodně. Bohužel jsem k němu nikdy neměl žádný manuál, takže na některé fičury jsme s Pošáhem (Zdeněk Polách) přišli až po mnoha měsících programování a na další asi nikdy. Ne, žádný AGCS nikdy neexistoval. Cholerická akce III: Ano, existovalo demo, snad tam byla jedna nebo dvě místnosti. Mělo nádech sci-fi, to ale byla jen další mystifikace. Hra se měla po průchodu několika místnostmi úplně zvrtnout, celý předcházející děj měl být jen delirantním snem opilého individua, které se probere v příkopu. Pak to mělo jaksi pokračovat. Tehdy mi to přišlo vtipné. Kazety: Koukal jsem, cosi tady mám, ale těžko říct co na nich je. Předpokládám, že po těch letech bude všecko nečitelné, záznam se jistě prokopíroval do dalších vrstev. Jak se to převádí do emulátoru? Nasampluje přes zvukovou kartu? To bych udělat mohl. A pak poslat WAV.

Anonymný povedal(a)...

Pamatam sa ze som zopar dni stravil nad debuggerom v ktorom sa dekompresovala (?) do RAMky prekrytej ROMkou a tusim dvakrat aj resetovala (dost neprijemne) Pomsta. Krasne casy! To byla nutnost. Král přece vypsal na dokončení hry ceny, a tak jsme nechtěli, aby je získal koumák, který postup hry vyčte z textů v paměti. Mimochodem, to byla bolest téměř všech dalších textovek, stačilo nakouknout do paměti a člověk hned viděl celou hru. // Nebyla tam dekomprese (neuměl jsem to), jen šifrování, přepisování kódu, časovací rutina (pokud si správně vzpomínám) proti debuggeru, nějaké to vypínáni/zapínání ROM, reset a tak. Myslel jsem, že to nikdy nikdo nezlomí, ale asi po roce se kdosi ozval. Ten maniak prý nad tím proseděl snad měsíc.

Anonymný povedal(a)...

Jinak je velice zajímavé, jak se poslední dobou lidé vrací zpět do minulosti. Na mne to nevztahuj, já se sem dostal souhrou až neuvěřitelných náhod. Řešil jsem problém s Javou v mobilu, a protože v Javě normálně nedělám, hledal jsem dost zmateně po webu. Dostal jsem se víceméně nechtěně na stránky s Java hrami pro mobily, byly tam jakési textovky, i napadlo mne, že se kouknu na www.textovky.cz, jestli tam něco nepřibylo. Jenže Google mne navedl jiným odkazem kamsi jinam, kde jsem našel zmínku o Pomstě. Napadlo mne vygooglovat celý název hry - a už jsem byl tady. Ale za celou existenci internetu jsem Pomstu hledal snad teprve podruhé. Takže čirá náhoda. // Před asi pěti nebo šesti roky jsem byl na setkání ataristů v Brně a pak v Českých Budějovicích, ale to bylo jen proto, že jsem neměl nic na práci a docela mne zajímalo co je to za lidi, že se ještě špárají v těch starých mašinách. Co v tom vidí za smysl. Nakonec jsem je - myslím - dost výrazně otrávil, následně mne vyhodili i z jejich mailové konference.

Anonymný povedal(a)...

Tričko Intel Outside: No jasně na to si už vzpomínám, mám někde fotku, jsem si nemohl nechat ujít se nechat vyfotit s legendou Viktorem.

Převod do emulátoru je co jsem zjistil docela pěkná pakárna. Fandal ví víc, ten se tím zabývá, z WAVu to asi nepůjde, ale můžeme se jej optat.

S tou Cholerickou akcí III jsi mne dostal, ale je to vážně dobrý nápad. To si budu muset zapamatovat, až jednou budu psát textovou hru...

Anonymný povedal(a)...

Mimochodem, Zdeněk Polách se kterým jsem kdysi pro Atari psal, není Zdeněk Polách zvaný Vreco z BonusWebu. Jde jen o shodu jmen. Tomu našemu se říkalo Pošáh a pokud vím, žije dnes v Brně a pracuje jako databázový programátor. Viděl jsem se s ním ale naposledy asi před sedmi lety, takže víc nevím a kontakt na něj žádný nemám.

Anonymný povedal(a)...

Teoreticky by to z WAVu jít mělo, ale je možné, že ataristé vymysleli snazší postup. WAV by měl výhodu, možná by šlo lépe opravit případné chyby a přeslechy, třeba jej jen protáhnout vhodným filtrem v některém softu. Vím, že na jedné z kazet jsem měl napsanou detektivku, tu se mi pak nikdy nikam převést nepovedlo. // Textovku? Dnes? Snad jedině v Javě pro mobily, jinak si čistou textovku už dnes neumím představit. Co dnes, už asi od roku 1992, zhruba od doby 286. Ale možná se pletu. Líbil se mi koncept hry Okulděje III. Říkal jsme si, že by se dalo pár detailů ještě vylepšit, dokonce jsem napsal engine v DirectX, který ta zlepšení demonstroval, ale pak jsem toho nechal. // Ty jsi programátor? Na čem děláš?

Anonymný povedal(a)...

Polách ohledně Bonuswebu, to jsem si myslil, že tenhle člověk asi nenapsal Pomstu šíleného Ataristy.

Já a programátor? To bylo tak dávno, na Atari jsem udělal dvě textovky dle mého velkého vzoru Viktora, jedna pošahanější nežli druhá.

Na Amize jsem udělal pár textovek také, ale nikdo je nehrál, popularita těhle her klesla na minimum... dokonce jsem přepsal z Atari Pomstu, někdy před deseti lety a také text k Cholerické akci.


Okulděje měli nápad a jsou docela populární, asi před rokem jsem na ně napsal recenzi s návodem a co sleduji návštevy na svém webu, tak tam leze neustále někdo kolem Okuldějí, škoda, že nebude pokračování.


Co se týče textovek v dnešní době? No mám napsaný engine, který funguje normálně ve web prohlížeči, zkoušel jsem do něj portovat pár her z Atari, celé je to napsané v php a texty to bere z MySQL, přislo mě to docela zajímavé. Jenže na to není moc času, koupil jsem si byt, takže se ze mne stal stavební dělník a po celodenní práci s počítačem a kontaktem s uživateli toho mám docela pokrk, ale jak jsem řekl mám systém, ale nějak se mne neleze příběh.

Anonymný povedal(a)...

No a ještě se tedy tak nějak technicky starám o http://Atari.panprase.cz, obsah doplňuje můj známý Petr Svoboda.

On mě vlastně začal přesvědčovat, jestli bychom nepředělali textové hry z Atari do web rozhraní, jenže polovina jich je v Basicu a autoři byli prasata, takže se na to nedá použít můj univerzální systém, protože používali věci, které do textovky nepatří, jako jsou akční mezihry a různé další serepetičky...

Viktore, kdy jsi vlastně opustil Atari a začal ses věnovat PC a potažmo cestování? Jinak můžu říct, že Howadoor na cestách je naprosto báječný. Jsem rád, že se objevili nové články...

Anonymný povedal(a)...

Polách ohledně Bonuswebu, to jsem si myslil, že tenhle člověk asi nenapsal Pomstu šíleného Ataristy. Popravdě ani Pošáh tu hru nenapsal, tu jsem dělal sám. Ale konzultoval jsem ji s ním a dost mi pomohl při testování, tak jsem ho napsal do titulků jako spoluautora. Na Amize jsem udělal pár textovek také, ale nikdo je nehrál, popularita těhle her klesla na minimum... dokonce jsem přepsal z Atari Pomstu, někdy před deseti lety a také text k Cholerické akci. Tys portoval Pomstu na Amigu? To jsi dobrý, nikdu mne nenapadlo, že by ji někdo přepisoval pro jinou platformu. Fakt je, že z dnešního hlediska je to zcela triviální software. Okulděje měli nápad a jsou docela populární, asi před rokem jsem na ně napsal recenzi s návodem a co sleduji návštevy na svém webu, tak tam leze neustále někdo kolem Okuldějí, škoda, že nebude pokračování. Mne ani tak nezaujal jejich příběh, jako koncept - vyprávět adventuru výhradně pomocí obrázků, fotografií. Člověk nemusí psát haldy textů, které stejně lidé vesměs odmítají číst (průměrný člověk zjistí, že text má dva odstavce a zdá se mu k nepřečtení dloooouhý), stačí udělat si rámcový scénář, najít lokality a nacvakat mraky fotek. Výsledek dělá velmi dobrý dojem a když se ty fotky jen trochu povedou, navodí slušnou atmosféru. Problém je s dialogy, nad tím by člověk musel ještě popřemýšlet. // Můj engine přidával pohyby fotek (automaticky, jako ve slideshow, nájezdy a tak) a prolínání, dostalo to celkový dojem zase o kus dál. // Co se týče textovek v dnešní době? Mám zato, že pokud by se někde vůbec uplatnily, pak jedině na platformách kde slušně nejede nic jiného, tedy mobilech a PDA. Uvažoval jsem (před lety) o enginu, který by generoval kód v Javě pro mobily. Z technického hlediska je to vcelku snadné, ale nebyl nikde žádný zájem. No mám napsaný engine, který funguje normálně ve web prohlížeči, zkoušel jsem do něj portovat pár her z Atari, celé je to napsané v php a texty to bere z MySQL, přislo mě to docela zajímavé. Bylo by to někde ke shlédnutí? Jenže na to není moc času, koupil jsem si byt, takže se ze mne stal stavební dělník a po celodenní práci s počítačem a kontaktem s uživateli toho mám docela pokrk, ale jak jsem řekl mám systém, ale nějak se mne neleze příběh. Příběh... Nikdy jsem nerozuměl tomu, že je pro někoho problém sehnat příběh. O příběh by nouze nebyla. // Ještě mne napadl další koncept, čistě akustická adventura. Audiotextovka. Žádný displej, jen sluchátka a malý ovladač, myš nebo mobil. Výsledek by byl asi ještě imersivnější než adventura s pouhými obrázky, představ si, vlezeš si se sluchátky do postele, zavřeš oči... Taková interaktivní rozhlasová hra. Navíc by se to dalo hrát i na mobilech, na dnešních kartách už je dost místa na pár desítek hodin MP3. Bohužel to naráží na pro mne nepřekonatelný problém - zatímco texty si sám napíšu, fotky nafotím, lidi kteří by byli schopni a ochotni účinkovat v rozhlasové hře neseženu. Celkově se mi ten koncept líbí asi nejvíc, výsledek by byl velmi nadčasový. A pokud vím, nikdo nic takového ještě nedělal.

Anonymný povedal(a)...

S Atari jsem skončil asi po těch textovkách. Napsal jsem ještě textový editor Po stromě leze sýr (tehdy mi takové názvy přišly zábavné), pak jsem se nějakou dobu zabýval implementací Forthu (z toho nebylo nic, jen zkušenosti) a protože to všecko jaksi k ničemu dalšímu nevedlo, nechal jsem toho. Začala éra PC, všichni měli 286-ky, dělal jsem něco pro máminu firmu, ještě jsem studoval VŠ a pak jsem začal programovat profesionálně. Mne nikdy k Atari nepoutal žádný zvláštní citový vztah - jak je to asi u některých lidí, možná i u tebe - takže jsem považoval za přirozené, že už je zastaralé a nemá význam se jím dál zabývat. Vždyť to byla hrůza, 64 kB! Pomsta by měla pětinásobek textů, jen kdyby se do Atari vešly. Proto jsem si taky nikdy moc nerozuměl s lidmi, co ještě na začátku 21. století oprašovali svá estéčka a byli plni bláhového přesvědčení, že jejich zastaralý šrot převyšuje všechen další existující hardware. // Stránky jsem si založil v roce 1998, kdy jsem byl na civilní službě, tehdy si stránky zakládal úplně každý, ostatně jako dodneška.

Anonymný povedal(a)...

Díval jsem se na http://atari.panprase.cz - pěkné, ten web jsem vůbec neznal. Bylo by pěkné mít ke každé hře stručný (nebo i méně stručný) popis.

Anonymný povedal(a)...

Popisy na atari.panprase.cz - Viktore, dám ti práva a můžeš začít, ba ne s touhle featurkou také počítam do budoucna, také bych rád řadil a vyhledával podle autorů a možná, že přidal i vícero obrázků...

Ať to nějak vypadá, že?

Mimochodem, jaká byla tvoje neoblibenější textovka?

Anonymný povedal(a)...

Mimochodem, jaká byla tvoje neoblibenější textovka? Asi tě zklamu. Vyjma velmi řídkých záchvatů (Civilizace I a Elite) jsem nikdy žádné hry nehrál. Nebaví mě to. Na Atari jsem viděl pár anglických textovek, ale kombinace pro mne tehdy takřka nesrozumitelného jazyka s obtížností hry mi vždycky zabránila dostat se dál než do druhé nebo třetí místnosti. Takže žádná. Koukal jsem víc na panprase a úplně zírám, neměl jsem ani ponětí, že těch her vzniklo takové množství. Co teprve asi textovek vůbec, bez omezení platformy! Existuje nějaký univerzální web na textovky? // Na Atari jsem měl asi nejradši Spindizzy. Tu jsem kreknul, abych získal nesmrtelnost a pak jsem dva dny koukal kamarádovi (Kakof) přes rameno než ji úplně dohrál. Atari muselo dva dny běžet, protože Spindizzy neuměla uložit pozici. Spolubydlící nám chtěl vypnout pojistky, protože ho dráždila stále opakovaná melodie. Namlátili jsme mu, dost brutálně.

Andrej povedal(a)...

Holyna: Ten web/db based textovka system by mohol byt celkom pekny, da sa to niekde vidiet? Ja som povodne prisiel na Tvoje stranky cez nejaky odkaz na tento textovkovy engine, len vtedy uz bol odstaveny.

Viktor: mp3 hra by mohla byt skvela, dokonca by sa to dalo mozno portovat na nejaky on-demand internet radio system, aj ked tam by sa prislo o tu moznost lezania v posteli a pocuvania cez mobil.

Holyna: Za hladanie podla autora sa prihovaram aj ja. Ked som hladal dostupne Viktorove veci tak som to musel hladat podla stringu a to predsa len nie je az tak uplne to prave.

Anonymný povedal(a)...

mp3 hra by mohla byt skvela, dokonca by sa to dalo mozno portovat na nejaky on-demand internet radio system, aj ked tam by sa prislo o tu moznost lezania v posteli a pocuvania cez mobil. Nikoli nezbytně, stačí si vzít do postele notebook. // Audioadventura by měla další výhody - zatímco adventura s fotografiemi nebo obrázky má tendenci k popisnému, statickému vyprávění, které snadno znudí, audio má zase sklon k dialogům, k svižnému, dynamickému stylu. // Bohužel je tu ten základní a nejobtížnější problém, tedy kde sehnat herce. Do adventury s fotografiemi můžeš použít v zásadě kohokoli, ale lidí s přijatelným hlasovým projevem je bohužel málo. Navíc ochotných namluvit 10+ hodin textů a určitými hereckými schopnostmi. Potřebuješ profesionální dabéry a zvukového režiséra - a to nevím, kde vzít.

Anonymný povedal(a)...

web textovek: no kdysi dávno jelo www.textovky.cz, kde bylo hodně her pro všechny platformy, ale zdá se, že je to mrtvá záležitost.

Andreji, takže ses ke mne dostal z vyhledávače odkazem na web textovku Parodya?

Anonymný povedal(a)...

Textovky.CZ znám, myslel jsem web bez omezení jazyka, tedy patrně anglofonní.

Andrej povedal(a)...

viktor: mozno by sa to dalo spravit cez syntezu hlasu, to by bolo tak spravne hightechove.

holyna: ano, teraz si spominam, bola to Parodya.

Anonymný povedal(a)...

Ok, takže dneska až dorazím dom, tak najdu původní databázi s demem Parodye + ještě hodím demo toho mého rozdělaného projektu.

Anonymný povedal(a)...

Hightechové, to rozhodně.

Andrej povedal(a)...

Viktor, toto je ta spominana uvodna pasaz Cholerickej akcie III? System totiz nasiel len tri veci.

Anonymný povedal(a)...

Takže pánové, zatím bohužel nemohu najít ty správné databáze s demem hry. Asi to bude tím, že jsem se přestěhoval do nového bytu, všude nepořádek a ke všemu jsem zmigroval na Visty, takže budu hledat dnes a to pořádně.

Ale teď mne napadlo, že bych mohl mít zálohy ve služebním počítači... Jdu do očíhnout..

Anonymný povedal(a)...

Andrej: Ano, to je ono

Anonymný povedal(a)...

Takže pánové,

radujme se našel jsem jak původní zdroják, tak původní db, dokonce se mi povedlo ze zaměstnání připojit skrze FTP domů a vše nahrát na svůj server.

můžete zkusit tedy http://dsl.panprase.cz/gamesa

Má to asi 4 místnosti, udělal jsem si to jen k testovacím účelům, takže, nečekejte žádný velký příběh a ani zábavu...

Anonymný povedal(a)...

Holyna: Za hladanie podla autora sa prihovaram aj ja. Ked som hladal dostupne Viktorove veci tak som to musel hladat podla stringu a to predsa len nie je az tak uplne to prave.

Tak jsem to konečně dodělal. Bude to takhle vyhovovat?

Andrej povedal(a)...

na stranke som nic pouzitelne nenasiel. Asi na to treba ist inak. Ale ako?!

Anonymný povedal(a)...

No, jak jsi to jako myslel? Prostě napíšeš cokoli a ono to prostě najde položky kde se dané "cokoli" vyskytuje...

Andrej povedal(a)...

Firma K-Soft Viktorom spominaneho pana Krala v Breclavi stale funguje. Pan Kral v roku 2000 spisal kratku historiu ako to cele zacalo... http://www.k-soft.cz/historie.htm